Bun venit pe site-ul Scolii Gimnaziale Vurpar!

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

Şcoala noastră este locul unde, indiferent de condiția socială și materială, de etnie şi religie, elevii sunt pregătiţi pentru a fi capabili să se integreze socio – profesional. Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă şi de formare a unei culturi generale elevilor.

Şcoala noastră urmărește să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate, centrată pe nevoile lor de formare, astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor profesionale ale societăţii.

În același timp, școala noastră urmărește și implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în viața şcolii și dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea locală a unui mediu favorabil educației, bazat pe valorile morale, tehnologice, informaționale, religioase, ecologice, civice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca bun cetățean, capabil să se integreze în orice societate.