Viziune

Ne propunem să devenim o școală apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală, națională și europeană.