Contact

DATE DE IDENTIFICARE

 

Denumirea unităţii de învăţământ : Şcoala Gimnazială Vurpăr

Nivelurile de învăţământ existente în unitate: preșcolar, primar şi gimnazial

Forma de finanţare: de stat

Adresa unităţii de învăţământ: Strada Oituz, nr. 367

Localitate/judeţ: comuna Vurpăr, jud. Sibiu

Cod poştal: 557295

Telefon/Fax: 0269 544011

E – mail: scoala_vurpar@yahoo.com

Site Web: www.scoalavurpar.ro